Lucas VO Den Haag

Contact

Lucas VO Den Haag


Lucas VO Den Haag
Diamanthorst 183
2592GD Den Haag
Telefoon: 070-7002000
a.hermans@lvodh.nl

Lucas VO Den Haag- medewerkers

De heer J.B. van Dam MME
Regiodirecteur
070-7002024
j.vandam@lvodh.nl

Mevrouw A.D. Hermans-Kops
Directiesecretaresse
070-7002024
a.hermans@lvodh.nl

De heer drs. N.J. Olsthoorn
Regiomanager bedrijfsvoering
070-7002019
n.olsthoorn@lvodh.nl

Mevrouw D.M.J. Rogier-van den Bos
Personeelsadviseur
070-7002029
d.rogier@lvodh.nl

De heer R.T.M. Eskes
Personeelsadviseur en beleidsmedewerker financiën
070-7002013
r.eskes@lvodh.nl

Mevrouw J. Timmermans
Assistent personeelsadviseur
070-7002012
j.timmermans@lvodh.nl

De heer C.P.M. Boks
Beleidsmedewerker beheer & financiën
070-7002028
k.boks@lvodh.nl

De heer A. van Alphen
Projectleider beheer en onderhoud
070-7002031
a.vanalphen@lvodh.nl

De heer Ing. R.C. Toet
Projectleider beheer en onderhoud
070-7002014
rtoet@lucasonderwijs.nl

De heer A. Moustach 
Beleidsmedewerker financiën
070-7002020
a.Moustache@lvodh.nl

Mevrouw N. Ilbasmis
Beleidsmedewerker Informatievoorziening
070-7002216
n.ilbasmis@lvodh.nl

De heer F.J. Bos
Beleidsmedewerker ICT
070-7002027
fbos@lucasonderwijs.nl